© 2017 Het Labyrint
Wie zijn de archonten eigenlijk? In de Nag Hammaditeksten, de gnostische verhalen, die later door het Christendom zijn aangepast, werden zij reeds genoemd en er werd ook gewaarschuwd voor deze wezens. Gnostiek gaat over ware spiritualiteit en heeft in feite weinig te doen met het gemanipuleerde Christendom. We kunnen de archonten zien als sterke gedachteclusters die via telepathie en simulatie zich toegang verschaffen tot ons menselijk bewustzijn. Ze hebben veel invloed op onze verbeeldingskracht, Het zijn wezens zonder lichaam en zonder ziel. Ooit verjaagd van hun planeet en nu dolende. Ze hebben de Aarde gekozen als hun territorium om hier weer macht en kracht te gaan ervaren. Ze zijn niet in staat om te scheppen, enkel om te kopiren en te functioneren als een soort automaat of robot. Ze kunnen enkel blijven bestaan via de gedachten van de mensen en voeden zich vooral met negatieve emoties zoals agressie, pijn, leed, verdriet, onzekerheid, neerslachtigheid...maar vooral met angst. Angsten van mensen maar ook de angsten van de dieren als zij geslacht worden. Dit is voor hen een rijke voedingsbron en daarom is het des te meer belangrijk dat wij stoppen met de hele vlees-industrie en dus ook met vlees eten. Als er steeds meer van die megastallen of vleesfabrieken komen waarbij miljoenen dieren in een toestand van angst worden gebracht (door bijv. een bepaald geluid of door erbarmelijke omstandigheden) waardoor de dieren zich constant onveilig voelen, vormt dit uiteindelijk een bron van voeding voor de archonten. Vergeet niet dat de archonten een zogenaamde hongerdood kunnen ondergaan waardoor hun macht volledig verdwijnt, de mogelijkheid is er. Het is aan ons. In de geschiedenis komen we nu ook steeds meer te weten over de Anunnaki. Deze Anunnaki - die wel een fysiek "lichaam"konden aannemen - stonden onder de volledige heerschappij van de archonten. De Anunnaki hebben zich gekruist met mensen en de archonten hebben een voorkeur voor deze wezens die zij gemakkelijk kunnen benvloeden door de herinneringen in hun oude bloedlijnen. Het zijn half menselijke nakomelingen die we ook reptilianen kunnen noemen. Op dit moment in tijd bevinden ze zich vaak op hoge posten en hebben veel macht en geld om hun invloeden te laten gelden. Hoe kunnen we ons bevrijden van deze archontenplaag? Op de eerste plaats door meesterschap te verkrijgen over onze eigen gedachten en gevoelens en ons niet mee te laten nemen in hun snode plannen. Daarom dienen wij ons te verdiepen in onze werkelijke geschiedenis. Wij mogen weer wakker worden en beseffen wie we werkelijk zijn. Monique zal in deze lezing vertellen over Atlantis. Ook in die periode stonden we al onder invloed van de archonten. Zij zal ook vertellen over deze tijd en welke invloeden ons nog steeds belasten. Ook wordt gekeken naar de oorlog van Isral met de Palestijnen en hoe belangrijk die is voor de archonten in het grotere geheel. Kennis maakt vrij. Een groter begrip zorgt er voor dat je nooit meer misleid kunt worden. Ook zal zij vertellen over de kracht en de macht van gedachten en hoe je hiermee je welzijn, gezondheid en scheppingskracht sterk kunt activeren. Als we beseffen hoe we onze eigen realiteit aansturen, kunnen we zelf bepalen welke levenslijnen we willen bewandelen. We mogen nu de nieuwe draaiboeken schrijven, de nieuwe levenslijnen kiezen die onze diepste wensen en dromen vervullen. Paden bewandelen die succes, kracht, liefde en gezondheid brengen. Onze realiteit is stuurbaar!! Wij zijn de scheppers van de nieuwe wereld. Bij de lezingen zullen ook een aantal energetisch werkende stoelen, Urim-Codes aanwezig zijn in de foyer en kan men in de pauze een korte sessie / heling ervaren. Monique heeft 35 jaar gewerkt als energetisch therapeut. Jaren geleden heeft ze de Ur-Academie opgericht. Een mysterieschool waarin mensen de oude kennis bestuderen. Ook heeft zij de energetische stoelen, de Urim-Code, Bron-Code en Thummim-Code en Eco-Codes ontwikkeld; een unieke manier van zelfheling en ook een waardevolle aanwinst voor therapeuten. De Eco-Codes helpen om jouw levensomstandigheden en de atmosfeer om je heen te harmoniseren. Monique is auteur van 9 boeken, waarvan er 5 opnieuw worden uitgegeven met heel veel nieuwe informatie in een eigentijds jasje door uitgeverij Edicola. De boeken zullen verkrijgbaar zijn bij de lezingen. Van harte welkom bij deze lezing....Hannah Jansen / Het Labyrint Wil je meer weten? www.moniquetimmers.nl www.ur-codes.nl www.ur-station.nl
Hoe kun je een betere toekomst scheppen als je voor een deel onwetend bent over de werkelijke gang van zaken? Hoe kun je het heden begrijpen als je het ware verleden niet kent? Twee heel belangrijke vragen die alleen maar beantwoord worden als er werkelijk diepgaand onderzoek wordt gedaan naar het verleden. Wij kunnen pas breken met het verleden als wij de huidige toestand zien en begrijpen. Hoe is het zover gekomen? Na de val van Atlantis - en we kunnen ons afvragen of het huidige tijdperk een herhaling is - is de mensheid en de hele planeet Aarde in een soort quarantaine geplaatst en hebben bepaalde machten de leiding genomen over de ontwikkelingen op Aarde. Het vraagt van ons om de samenhang te gaan begrijpen waardoor we ons verlossen van alle kwalijke invloeden. We mogen ons weer gaan verdiepen in de schepping van de Ene Ware God, de Eerste Creatie. Hoe is het werkelijk bedoeld? Zitten we al in een derde wereldoorlog? Het lijkt er wel op. Er is een enorme gedachten benvloeding gaande via het onderwijs, de religies, universiteiten, media, multinationals, overheden, banken en de gezondheidszorg. Wie stimuleren deze gedachten benvloedingen? De archonten. Zij benvloeden de gedachten van mensen die, zeker nu in dit tijdperk, middelen hebben die steeds geavanceerder zijn. De archonten willen ons vasthouden in een schijnwereld, een schijnwerkelijkheid die wij heel gewoon zijn gaan vinden. Deze schijnwerkelijkheid zit vol negativiteit en angsten. De archonten zijn meesters in mensen laten geloven in een werkelijkheid die er helemaal niet is. Tegenwoordig doen ze dat via massa communicatie en manipulatie.
© 2017 Het Labyrint
Hoe kun je een betere toekomst scheppen als je voor een deel onwetend bent over de werkelijke gang van zaken? Hoe kun je het heden begrijpen als je het ware verleden niet kent? Twee heel belangrijke vragen die alleen maar beantwoord worden als er werkelijk diepgaand onderzoek wordt gedaan naar het verleden. Wij kunnen pas breken met het verleden als wij de huidige toestand zien en begrijpen. Hoe is het zover gekomen? Na de val van Atlantis - en we kunnen ons afvragen of het huidige tijdperk een herhaling is - is de mensheid en de hele planeet Aarde in een soort quarantaine geplaatst en hebben bepaalde machten de leiding genomen over de ontwikkelingen op Aarde. Het vraagt van ons om de samenhang te gaan begrijpen waardoor we ons verlossen van alle kwalijke invloeden. We mogen ons weer gaan verdiepen in de schepping van de Ene Ware God, de Eerste Creatie. Hoe is het werkelijk bedoeld? Zitten we al in een derde wereldoorlog? Het lijkt er wel op. Er is een enorme gedachten benvloeding gaande via het onderwijs, de religies, universiteiten, media, multinationals, overheden, banken en de gezondheidszorg. Wie stimuleren deze gedachten benvloedingen? De archonten. Zij benvloeden de gedachten van mensen die, zeker nu in dit tijdperk, middelen hebben die steeds geavanceerder zijn. De archonten willen ons vasthouden in een schijnwereld, een schijnwerkelijkheid die wij heel gewoon zijn gaan vinden. Deze schijnwerkelijkheid zit vol negativiteit en angsten. De archonten zijn meesters in mensen laten geloven in een werkelijkheid die er helemaal niet is. Tegenwoordig doen ze dat via massa communicatie en manipulatie. Wie zijn de archonten eigenlijk? In de Nag Hammaditeksten, de gnostische verhalen, die later door het Christendom zijn aangepast, werden zij reeds genoemd en er werd ook gewaarschuwd voor deze wezens. Gnostiek gaat over ware spiritualiteit en heeft in feite weinig te doen met het gemanipuleerde Christendom. We kunnen de archonten zien als sterke gedachteclusters die via telepathie en simulatie zich toegang verschaffen tot ons menselijk bewustzijn. Ze hebben veel invloed op onze verbeeldingskracht, Het zijn wezens zonder lichaam en zonder ziel. Ooit verjaagd van hun planeet en nu dolende. Ze hebben de Aarde gekozen als hun territorium om hier weer macht en kracht te gaan ervaren. Ze zijn niet in staat om te scheppen, enkel om te kopiren en te functioneren als een soort automaat of robot. Ze kunnen enkel blijven bestaan via de gedachten van de mensen en voeden zich vooral met negatieve emoties zoals agressie, pijn, leed, verdriet, onzekerheid, neerslachtigheid...maar vooral met angst. Angsten van mensen maar ook de angsten van de dieren als zij geslacht worden. Dit is voor hen een rijke voedingsbron en daarom is het des te meer belangrijk dat wij stoppen met de hele vlees-industrie en dus ook met vlees eten. Als er steeds meer van die megastallen of vleesfabrieken komen waarbij miljoenen dieren in een toestand van angst worden gebracht (door bijv. een bepaald geluid of door erbarmelijke omstandigheden) waardoor de dieren zich constant onveilig voelen, vormt dit uiteindelijk een bron van voeding voor de archonten. Vergeet niet dat de archonten een zogenaamde hongerdood kunnen ondergaan waardoor hun macht volledig verdwijnt, de mogelijkheid is er. Het is aan ons. In de geschiedenis komen we nu ook steeds meer te weten over de Anunnaki. Deze Anunnaki - die wel een fysiek "lichaam"konden aannemen - stonden onder de volledige heerschappij van de archonten. De Anunnaki hebben zich gekruist met mensen en de archonten hebben een voorkeur voor deze wezens die zij gemakkelijk kunnen benvloeden door de herinneringen in hun oude bloedlijnen. Het zijn half menselijke nakomelingen die we ook reptilianen kunnen noemen. Op dit moment in tijd bevinden ze zich vaak op hoge posten en hebben veel macht en geld om hun invloeden te laten gelden. Hoe kunnen we ons bevrijden van deze archontenplaag? Op de eerste plaats door meesterschap te verkrijgen over onze eigen gedachten en gevoelens en ons niet mee te laten nemen in hun snode plannen. Daarom dienen wij ons te verdiepen in onze werkelijke geschiedenis. Wij mogen weer wakker worden en beseffen wie we werkelijk zijn. Monique zal in deze lezing vertellen over Atlantis. Ook in die periode stonden we al onder invloed van de archonten. Zij zal ook vertellen over deze tijd en welke invloeden ons nog steeds belasten. Ook wordt gekeken naar de oorlog van Isral met de Palestijnen en hoe belangrijk die is voor de archonten in het grotere geheel. Kennis maakt vrij. Een groter begrip zorgt er voor dat je nooit meer misleid kunt worden. Ook zal zij vertellen over de kracht en de macht van gedachten en hoe je hiermee je welzijn, gezondheid en scheppingskracht sterk kunt activeren. Als we beseffen hoe we onze eigen realiteit aansturen, kunnen we zelf bepalen welke levenslijnen we willen bewandelen. We mogen nu de nieuwe draaiboeken schrijven, de nieuwe levenslijnen kiezen die onze diepste wensen en dromen vervullen. Paden bewandelen die succes, kracht, liefde en gezondheid brengen. Onze realiteit is stuurbaar!! Wij zijn de scheppers van de nieuwe wereld. Bij de lezingen zullen ook een aantal energetisch werkende stoelen, Urim-Codes aanwezig zijn in de foyer en kan men in de pauze een korte sessie / heling ervaren. Monique heeft 35 jaar gewerkt als energetisch therapeut. Jaren geleden heeft ze de Ur-Academie opgericht. Een mysterieschool waarin mensen de oude kennis bestuderen. Ook heeft zij de energetische stoelen, de Urim-Code, Bron-Code en Thummim- Code en Eco-Codes ontwikkeld; een unieke manier van zelfheling en ook een waardevolle aanwinst voor therapeuten. De Eco-Codes helpen om jouw levensomstandigheden en de atmosfeer om je heen te harmoniseren. Monique is auteur van 9 boeken, waarvan er 5 opnieuw worden uitgegeven met heel veel nieuwe informatie in een eigentijds jasje door uitgeverij Edicola. De boeken zullen verkrijgbaar zijn bij de lezingen. Van harte welkom bij deze lezing....Hannah Jansen / Het Labyrint Wil je meer weten? www.moniquetimmers.nl www.ur-codes.nl www.ur-station.nl
Het Labyrint
Het Labyrint