© 2017 Het Labyrint

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

Spirituele Lezing:
Wie is Stef Freriks? Als kind realiseerde hij zich al dat hij situaties op een andere manier beleefde, doordat zijn waarneming ruimer en helderder was. Een gave waarmee hij geboren is. Van jongs af aan zag en voelde hij dingen die anderen niet zagen en voelden. Later werd het steeds duidelijker dat hij met zijn gave mensen, dieren, onderlinge verbindingen en energieën beter kon begrijpen, bijv. waarom het niet stroomt in je leven of bedrijf. Het is zijn missie om mensen weer in balans te brengen, zo down to earth en laagdrempelig als mogelijk. -Het Nieuwe Licht- De nieuwe energie vormen werken samen om ons te helpen in de nieuwe tijd. Hoe gaat dat nou eigenlijk? We zitten aan het einde van een tijdperk en gaan een nieuwe tijd in met een ander bewustzijnsniveau. We zitten midden in een evolutie van bewustzijn. Deze overgang brengt grote veranderingen met zich mee. Alles wordt opnieuw uitgelijnd. Dat geldt zowel voor de Kosmos als voor de Aarde en haar aardbewoners. Op alle lagen worden we vernieuwd en dit kan lichamelijke en geestelijke ongemakken geven. Ons DNA verandert bijvoorbeeld en ons brein gaat anders werken, waardoor we ook op een andere manier gaan denken, leren en met elkaar omgaan. Er komt steeds meer vraag naar beter passende systemen, leer- en werkvormen in de maatschappij. De trilling of frequentie van de Aarde stijgt wat invloed heft op alles wat op aarde leeft. Dus ook op jouw energie. Doordat de trilling stijgt, worden lagere energieën (blokkades) steeds meer los getrild in jouw systeem. Weggestopte trauma's kunnen naar boven komen of bestaande klachten kunnen verergeren. Het wordt moeilijker om weg te kijken van je eigen innerlijke werk. Tijdens de lezingen geeft Stef zo praktisch en eenvoudig mogelijk zijn inzichten door (die hij heeft gekregen door o.a.channeling) over de veranderingen die er aan komen. En hoe je daarmee om kunt gaan en met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Meer info over Stef zie: www.steffreriks.nl Van harte welkom in deze mooie, wonderlijke en boeiende wereld van Stef Freriks. Hannah Jansen.
© 2017 Het Labyrint
Spirituele Lezing:
Wie is Stef Freriks? Als kind realiseerde hij zich al dat hij situaties op een andere manier beleefde, doordat zijn waarneming ruimer en helderder was. Een gave waarmee hij geboren is. Van jongs af aan zag en voelde hij dingen die anderen niet zagen en voelden. Later werd het steeds duidelijker dat hij met zijn gave mensen, dieren, onderlinge verbindingen en energieën beter kon begrijpen, bijv. waarom het niet stroomt in je leven of bedrijf. Het is zijn missie om mensen weer in balans te brengen, zo down to earth en laagdrempelig als mogelijk. -Het Nieuwe Licht- De nieuwe energie vormen werken samen om ons te helpen in de nieuwe tijd. Hoe gaat dat nou eigenlijk? We zitten aan het einde van een tijdperk en gaan een nieuwe tijd in met een ander bewustzijnsniveau. We zitten midden in een evolutie van bewustzijn. Deze overgang brengt grote veranderingen met zich mee. Alles wordt opnieuw uitgelijnd. Dat geldt zowel voor de Kosmos als voor de Aarde en haar aardbewoners. Op alle lagen worden we vernieuwd en dit kan lichamelijke en geestelijke ongemakken geven. Ons DNA verandert bijvoorbeeld en ons brein gaat anders werken, waardoor we ook op een andere manier gaan denken, leren en met elkaar omgaan. Er komt steeds meer vraag naar beter passende systemen, leer- en werkvormen in de maatschappij. De trilling of frequentie van de Aarde stijgt wat invloed heft op alles wat op aarde leeft. Dus ook op jouw energie. Doordat de trilling stijgt, worden lagere energieën (blokkades) steeds meer los getrild in jouw systeem. Weggestopte trauma's kunnen naar boven komen of bestaande klachten kunnen verergeren. Het wordt moeilijker om weg te kijken van je eigen innerlijke werk. Tijdens de lezingen geeft Stef zo praktisch en eenvoudig mogelijk zijn inzichten door (die hij heeft gekregen door o.a.channeling) over de veranderingen die er aan komen. En hoe je daarmee om kunt gaan en met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Meer info over Stef zie: www.steffreriks.nl Van harte welkom in deze mooie, wonderlijke en boeiende wereld van Stef Freriks. Hannah Jansen.
Het Labyrint
Het Labyrint